26 Sep

Колко важна е бизнес репутацията за един бизнес?

Репутацията е изключително важна за устойчивостта и потенциала за растеж на повечето марки. Тя не засяга само определена област от бранда, тя влияе на цялостната оценка и възприемане от крайните клиенти. Репутацията се гради бавно, постепенно и методично. Това не е еднократно действие, а процес който оказва огромно влияние върху развитието на всеки бизнес. Потребителите взимат голяма част от решенията си въз основа на „доброто име” на дадена компания, затова е изключително важно да се грижите за името си – да го поддържате, развивате и подобрявате.

За една компания липсата на репутация е равносилна на липса на присъствие на даден пазар. Факт е, че дори компании, които се славят с лоша репутация все пак са забележими на пазара.

Бизнесът се нуждае от репутация, тъй като по този начин привлича вниманието на потребителите към себе си, успява да устои на конкуренцията и да премине през времена на икономически кризи. Освен това добрата репутация е отправна точка за ангажираността на аудиторията с продукти/услугите, които дадена компания предлага.

Репутацията се съсредоточава върху следните общи елементи:

 • Колективна представа на базата на мненията на заинтересованите страни
 • Съвкупна оценка, която заинтересованите страни дават за това, колко добре една организация отговаря на нуждите на своите клиенти, на базата на текущи и минали действия
 • Натрупано впечатление за едно лице или компания, изградено във времето – може да бъде отрицателно, неутрално или позитивно
 • Форма на оценяване, като представянето на дадена организация се оценява в контекста на миналото си или настоящо поведение.

Как да създадем положителна бизнес репутация?

Както вече споменахме, създаването на добра репутация изисква време и усилия, но може да бъде загубена само за миг. Съществуват обаче няколко неща, които ако приложите успешно бихте могли наистина да създадете добра репутация на марката си:

 • Идентичност на марката
 • Честност и Прозрачност в комуникацията с клиентите
 • Постоянство и качество на съдържанието, което предлагате на потребителите. Препоръчително е то да бъде автентично.
 • Дайте по-високо качество на продукта/услугата отколкото клиентите очакват
 • Бъдете човечни. Хората обичат да правят бизнес с хора.
 • Свържете се с аудиторията си
 • Не давайте обещания, които няма да изпълните
 • Грижете се за мрежата си от контакти
 • Надграждайте постигнатите резултати
 • Не бягайте от отговорност

Съществуват също така няколко компонента, които определят дали дадена компания е изградила добра бизнес репутация и те са:

 • Етичност
 • Грижа към служителя и работното място
 • Финансово представяне на компанията
 • Лидерски позиции на пазара
 • Управление на компанията
 • Социална отговорност
 • Фокус към крайния клиент
 • Качество на продукта/услугата, която предлага
 • Надежност на продукта/услугата
 • Емоционална обвързаност, както с клиентите, така и със служителите.

Ползите от добрата репутация

Безспорен факт е, че компания, която се радва на положителна репутация между своите клиенти се развива с бързи темпове. Освен това добрата репутация оказва добро влияние по време на криза, като спомага да се запазят позициите на пазара. Ето защо добрата репутация е положителен актив от изключителна важност, който помага за задържане и привличане на клиенти и намалява информационните и транзакционните разходи.

Други предимства на създаването на добра репутация, включват:

 • По-високи приходи чрез конкурентно предимство и развитие на доверие
 • Прави вашата марка или организация най-добрия избор сред основните целеви групи
 • Нарастващата стойност на марката позволява премиално ценообразуване
 • Улеснява разширение на гамата от продукти на маркатa
 • Спомага за задържането на служителите и поощтряване на активните от тях, привличане на по-добри кандидати и задържане на ценните за компанията кадри
 • Подсилва взаимоотношенията с доставчици и други преки заинтересовани страни
 • Увеличава шансовете за успех на нови продукти

В заключение бихме казали, че една компания не би могла да контролира собствената си репутация, но би могла да насочи усилията в посока да укрепи позициите си в областите, които смята за важни за нейният статут в обществото. Изграждането на положителна бизнес репутация изисква постоянство, търпение и последователно следване на заложените етични правила и убеждения на дадена компания.

Репутацията се влияе от действията и нагласите на контрагентите, с които компанията осъществява контакт и именно в тази посока трябва да бъдат насочени усилията. За да влияете положително и да изградите добра репутация понякога е необходима външна подкрепа от екип, който години наред се е грижил за репутацията на други компании и знае какви стъпки да следва и как да реагира в кризисни ситуации, които изискват адекватна реакция, за да не се загуби всичко градено години наред. Ако имате нужда от подкрепа в изграждането на вашата положителна бизнес репутация сме винаги насреща.

 

 

Leave a reply