22 Nov

Защо дигиталният маркетинг е толкова важен за стартиращите компании?

Нови марки се създават всеки ден, опитвайки се да бъдат в крак с динамичното поведение на потребителите. Конкуренцията е не само между самите компании, но и с милионите маркетингови кампании, с които потребителите биват заливани всеки ден.

Някои от важните въпроси пред които сме изправени стартирайки собствен бизнес са: как да достигнем до масата от хора, как бранда ни да кореспондира на динамичното развитие на света като цяло, как да сме успешни, как да управляваме резултатите, които постигаме, и не на последно място как да сбъднем мечтата си за успешен бизнес с ограничен бюджет?

Като начало да започнем с основният въпрос, защо стартиращият бизнес има нужда от маркетинг? Обикновено този тип бизнеси се опитват да решат конкретен проблем или нужда на потребителите, ето защо за тях е изключително важно да достигнат до вярната аудитория.

Изграждайки идентичност на марката си с бавни темпове в този динамично развиващ се конкурентен свят едва ли би било здравословно за тях. Те обикновено оперират с минимален бюджет и са ограничени във времето. Поради тази причина маркетинговите им действия трябва да са селективни за да им позволят да се развият в мащаб и в същото време да бъдат гъвкави.

Ето няколко причини защо  дигиталния маркетинг е от изключителна важност за стартиращите компании:

  1. В дигитална среда може да достигнете до истинска ангажираност на аудиторията

Дигиталният маркетинг има способността да трансформира продукти и услуги чрез технологии по един изключително ефективен начин. Именно това му свойство дава онова специфично предимство пред другите традиционни маркетингови канали и е нужно на всяка новооткрита компания за да се развива успешно в един динамичен и силно конкурентен пазар като днешният.

Чрез маркетинга в дигитална среда тези компании са една стъпка по-близо до тяхната аудитория. Кампаниите в социалните медии ангажират вниманието на потребителите чрез различни ивенти, информация относно събития случващи се в компанията, стартиране на нов продукт или услуга и тн.

  1. Важна е цялостната стратегия

Маркетинга вече не ограничава само до това да се продаде даден продукт или услуга. Днес е важно да се съдаде цялостна стратегия, която да изгради доверие в компанията. Това е, и което предприемачите на новото време желаят – да видят бранда си наравно изправен до конкуренцията.

Противно на традиционните маркетингови стратегии, които разчитат на един единствен носител, при дигиталния маркетинг марката расте и се поддържа чрез създаване на отношение с клиента, посредством множество канали. За тази цел биват използвани различни технологии, които автоматизират процесите, персонализират взаимодействията, и координират действията. Когато говорим за перформънс маркетинг, тогава човешкият ресурс и опит е от изключителна важност.

Дигиталния маркетинг има за цел да достигне чрез различните платформи в интернет пространството до всяко човешко същество по света. Това става чрез маркетинга на съдържанието, имейл маркетинга,  или мобилният маркетинг. Проучвания в тази посока показват, че 65% от потребителите са готови да си закупят даден продукт или услуга  при добре създадена и планирана имейл кампания.

  1. Опознавате по-добре вашите клиенти.

Да опознае клиента си е отгорност, която всяка компания би трябвало да поеме. По този начин ще е наясно от какво има нужда той сега. Модерните технологии дават възможност това да стане лесно и бързо. Дигиталният маркетинг не само създава тясна връзка с клиента, той също така измерва, следи и анализира поведението му, както и неговите предпочитания.

В свят в който, чрез мобилните устройства и интернет можем да достигнем до всяко домакинство, е въпрос на време все повече компании да отделят по-голяма част от бюджетите си за дигитален маркетинг отколкото за традиционен такъв.

  1. Не само може да използвате всеобхватни измерителни технологии, но и да им имате пълно доверие.

Дигиталният маркетинг използва широк набор от данни в комбинация с усъвършенствани технологии за анализ на поведението, идентифициране на възможностите и прогнозиране на бъдещи действия. Всичко това дава неограничени възможности за развитие на предприемачите и техните стартиращи компании.

Може би много от вас ще зададът въпроса и все пак защо да използваме дигитален маркетинг вместо да се доверим на вече познатите ни форми на традиционен такъв? В дигитална среда имате много повече възможности да разширите базата данни от клиенти без да се налага да похарчите голяма сума пари. Може да бъде постигнато далеч повече, да имате силно таргетирана аудитория с по-ниски бюджети.

За да обобщим казаното до тук, за успеха на една стартираща компания е от изключително значение изграждането на цялостна дигитална стратегия, придобиването на нови клиенти, прозрачност на марката и ясно структурирани възможности за генериране на приходите. Без всичко това една малка компания с лимитиран бюджет трудно би могла да оцелее в този динамичен и силно конкурентен пазар.

Може да опитате и сами, но ние ви съветваме да доверите маркетинговия си бюджет на професионалисти, които знаят как да го разпределят по възможно най-ефективният начин, така че да се възползвате максимално от него.

Leave a reply