20 Jul

Какво стои зад една модерна дигитална маркетингова стратегия?

Каква асоциация правите, когато чуете Маркетинг? Повечето от вас най-вероятно веднага ще реагират с думи, като реклама и продажби и няма да сгрешите, защото те са пряко свързани. На съвременните маркетолози обикновено им се задават определени финансови цели, като се очаква от тях те да ги постигнат посредством успешни маркетингови стратегии имплементирани чрез различните канали за реклама.

На какво се дължи успехът на дадена дигитална стратегия?

Обикновено е насочена към това не да продава продукта/услугата на потребителя, а да накара последния да поиска да купи, сподели и ангажира своето обкръжение със своята покупка. В дългосрочен план успехът на дигиталния маркетинг се състои в степента на ангажираност, който той събужда в потребителя, а самата продажба е в следствие на изградената емоционална връзка от тази ангажираност.

Бързата експанзия на дигиталната среда, наложи появата на нови тенденции в маркетинга, които се изменят динамично. Това от своя страна кара маркетолозите да се адаптират бързо към тези промени и непрекъснато да изпробват нови технологии, за да постигат заложените цели.

Какво стои зад изготвянето на една модерна дигитална стратегия?

За да бъде създадена една успешна маркетингова стратегия, дигитална или не , е нужно да бъде анализирана обстановката, в която се намира вашия бизнес; какви позиции има бранда ви в дигитална среда; как развивате социалните си канали; какъв е бизнес моделът, който използвате; индустрията в която работите; какво правят вашите конкуренти и не на последно място какво наистина иска вашият потребител. От цялата тази информация, се определят внимателно областите и възможностите, в които да се насочат маркетинговите усилия, така че бизнесът ви наистина да може да се развива успешно и да се постигнат заложените цели.

Какво е важно да имате в предвид, когато създавате дигитална маркетингова стратегия?

В зависимост от мащаба на бизнеса ви, дигиталната маркетингова стратегия може да включва множество цели, които да бъдат постигнати посредством различните канали на комуникация. Това би могло да бъде много по-лесно, ако се придържате към една силно структурирана стратегия от самото начало, базирана на един дълбок изначален анализ.

Основните стълбове, на които е хубаво да стъпите при създаването на една солидна дигитална стратегия са:

  • Задайте точни KPI (ключов показател за ефективност) за да може да правите ревизия на това до колко е ефективна заложената стратегия и дали използваните методи носят така желания резултат.
  • Солидно присъствие в дигитална среда, за да поддържате вашия брандинг, да изграждате и поддържате връзки и ангажираност със вашата аудитория.
  • Използвайте различните модели за ремаркетинг, което ще помогне за още повече продажби
  • Използвайте силата на Inbound маркетинга, като генерирате продажби, привличайки вашата целева аудитория, посредством съдържание, което отговаря на нейните нужди.

Не по малко важно е да:

  • Създавате подходящо и ценно съдържание, което да оптимизирате спрямо тенденциите и резултатите, които постигате.
  • Непрекъснато да оптимизирате маркетинговите ви кампании, за да постигате по-високи резултати.
  • Използвате различни технологии, с които да постигнете по-висока ефективност.
  • Правите ясна оценка на това какво работи и какво не в съдържанието, което създавате.
  • Правете А/В тестове, за да знаете какво да предложите на вашата аудитория..

За да постигнете силно дигитално присъствие и в същото време да имате по–висока възвръщаемост на инвестициите (ROI) ще е необходимо решенията ви да са базирани на конкретни маркетингови цели, съобразени със специфичните желания на целевата ви аудитория, индустрията в която се развивате и конкурентните компании, с които си делите пазара. Следвайки стъпките по-горе ще ви бъде значително по-лесно да се ориентирате при създаването на ефективна и мощна дигитална стратегия.

Не на последно място е нужно непрекъснато да надграждате и оптимизирате дигиталната ви стратегия, тъй като вашите клиенти се развиват и дадени подходи, които веднъж сте използвали, могат да нямат същия положителен ефект два пъти.  Важно е да развивате бизнесът си така, че да продължите да поддържате интереса и емоционалната връзка, ако искате да се радвате на доволни постоянни клиенти. Разбира се винаги може да се обърнете към специалисти и заедно да обедините сили в този процес. Нашите специалисти са на ваше разположение в случай, че имате нужда от работеща дигитална стратегия.

 

Leave a reply